ostatnio byliśmy...

Cunzendorf unter dem Walde 1945

Lettland 1944

Kontratak Langhorsta

Powstanie Warszawskie

Powrót do Arnhem

Szkolenie spadochronowe

Łabiszyn

Arado

Festung Glogau

nasz udział w filmach:


Untitled Document

:: 65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

29 lipca - 1 sierpnia 2009 roku, na zaproszenie Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej, wzięliśmy udział w cyklu imprez związanych z obchodami 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypadła nam zaszczytna rola odtworzenia postaci Powstańców Warszawskich, do której starannie się przygotowaliśmy.

Już od 29 lipca, na wrocławskim Rynku spotkać można było utworzone przez nas patrole powstańcze, wręczające przechodniom ulotki informujące o rocznicy, wydane w formie powstańczego "Biuletynu Informacyjnego".

Tego samego dnia nasza grupa przebrana w mundury powstańcze, wzięła udział w uroczystości odbywającej się w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej, gdzie gościli również weterani Powstania Warszawskiego. Następnie, w towarzystwie Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, oprowadziliśmy kombatantów po kanale znajdującym się na ulicy Długiej.

1 sierpnia na wrocławskim Rynku urządziliśmy barykadę uliczną, która jednocześnie stała się scenografią przedstawień artystycznych związanych z obchodami rocznicowymi.

powrót

Celem niniejszej witryny internetowej jest tylko i wyłącznie prezentacja działalności Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau. Witryna ta w żadnym wypadku nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych i w żaden sposób nie jest związana z przekonaniami członków ww. Stowarzyszenia. Przedmioty zawierające symbole ustrojów totalitarnych, prezentowane na niniejszej witrynie, mają jedynie wartość historyczną, dokumentacyjną i poznawczą.

artykuły:


Kobiety w RKKA


Oficerowie polityczni w Armii Czerwonej


Niespokojna emerytura


Sto Gram


Radar i sowieckie myśliwce nocne


Fotografia wojenna


Francuzi w WH i SS


Deutsche Feldpost


Jednostki turkiestańskie w WH i SS


Prasa w Breslau

życie grupy: