Zachęcamy do wypełnienia poniższego testu wyboru, składającego się z 20 przekrojowych pytań, dotyczących wiedzy o Festung Breslau. Test nie jest trudny, a jego wyniki pozwolą na ocenę własnej wiedzy w zakresie tematu walk o Wrocław w 1945 roku. Powodzenia!

   • Jaki dzień możemy uznać za początek walk o Wrocław (nie mylić z początkiem oblężenia)?
  • Zaznacz właściwe sformułowanie:
  • Pułk SS Besslein, sformowany został między innymi z:
  • Radziecką 6 Armią oblegającą Breslau dowodził generał:
  • Jakiemu generałowi bezpośrednio podlegał garnizon Festung Breslau?:

Celem niniejszej witryny internetowej jest tylko i wyłącznie prezentacja działalności Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau. Witryna ta w żadnym wypadku nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych i w żaden sposób nie jest związana z przekonaniami członków ww. Stowarzyszenia. Przedmioty zawierające symbole ustrojów totalitarnych, prezentowane na niniejszej witrynie, mają jedynie wartość historyczną, dokumentacyjną i poznawczą.